Privacyverklaring

 

Plaatsingsdatum: 25 november 2019

Service Station Rikmanspoel vind uw privacy belangrijk! Daarom proberen we deze zo goed mogelijk te beschermen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt tevens het gebruik van cookies beschreven.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rikmanspoelagro.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Service Station Rikmanspoel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze website en ons contactformulier
• Om service te bieden via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon en social media als Facebook en Twitter
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten, verzendingen en e.v.t. nieuwsbrieven per mail of post
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Service Station Rikmanspoel neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een medewerker van Service Station Rikmanspoel tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, of zo lang als het nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Service Station Rikmanspoel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken op onze website functionele, technische cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Service Station Rikmanspoel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

CONTACTFORMULIER

Door gebruik te maken van ons beveiligde contactformulier laat u persoonsgegevens bij ons achter als naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij waar nodig contact met u kunnen opnemen. De gegevens in deze e-mail worden niet langer dan strikt noodzakelijk in de mailbox opgeslagen. Service Station Rikmanspoel verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen. De gegevens verstuurd door middel van het contactformulier worden niet opgeslagen in een database gekoppeld aan de website.

LINKS OP ONZE WEBSITE EN GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Op onze website kunt u wellicht linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacyverklaring van die betreffende website van toepassing is. Service Station Rikmanspoel linkt ook naar de eigen Facebook- en Twitterpagina. Ieder heeft zijn eigen privacyverklaring. Daarnaast maken we ook gebruik van Google Maps.

GEBRUIK VAN FOTO’S OP ONZE WEBSITE

Service Station Rikmanspoel gebruikt rechtenvrije stockfoto’s en foto’s gemaakt in eigen shop. Verder gebruiken we geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Mocht dit wel het geval zijn vragen we deze personen vooraf om toestemming. Staat u (of een familielid of kind) op één van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@rikmanspoelagro.nl zodat we de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Service Station Rikmanspoel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rikmanspoelagro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Service Station Rikmanspoel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Service Station Rikmanspoel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Persoonsgegevens die door ons worden beheerd of verwerkt zijn beveiligd met sterke wachtwoorden. Onze systemen worden geüpdate met de laatste software en op onze systemen staan virusscanners. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rikmanspoelagro.nl.

Mochten er wijzigingen in deze privacyverklaring worden doorgevoerd dan ziet u dit terug aan de plaatsingsdatum.

CONTACT

Service Station Rikmanspoel
Ootmarsumseweg 154
7665 SE Albergen
0546 – 44 27 41
info@rikmanspoelagro.nl
www.servicestationrikmanspoel.nl

Back to Top